Gjft Code - Áp Dụng Sau Ngày 4/12/2018

27/11/2018

1 Nhân Vật Được 1 Lần Sử Dụng - Nhập CODE Tại Lễ Quan

- 2 Thiên Sơn Bảo Lộ ( THSD 7 ngày )

- 2 Quế Hoa Tửu ( THSD 7 ngày )

- 1 TTL 8h ( THSD 7 ngày )

- 1 Thần Hành Phù ( THSD 7 ngày )

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.