THÔNG BÁO VẬT PHẨM BÁN TRONG KỲ TRÂN CÁT SAU ĐUA TOP

27/11/2018

BQT Xin Thông Báo 

Các vật phẩm được liệt kê sau sẽ được bán trong kì trân các sau khi kết thúc sự kiện đua top 

- Hồi Thành Phù nhỏ

- Hồi Thành Phù lớn

- Thần Hành Phù ( 30 ngày )

- TTL 1h

- TTL 8h 

BQT Kính Báo

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.