THÔNG BÁO RÚT NGẮN THỜI GIAN ĐUA TOP

30/11/2018

Do thời gian đua top ban đầu dự kiến là 7 ngày nhưng xét thấy rất nhiều anh em phản ánh là thời gian quá lấu nên ad sẽ rút ngắn xuống thành 4 ngày 

Thời gian bắt đầu : 20:00 - 28/11/2018

Thời gian kết thúc cũ : 10h:00 - 4/12/2018

Nay thời gian kết thúc đổi thành : 00:00- 2/12/2018

BQT kính báo

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.